Als je Kind Geesten ziet

Kinderen praten en spelen weleens met ‘onzichtbare vriendjes’. Dit zijn vriendjes die er eigenlijk fysiek niet zijn, omdat ze zijn overleden. Vanuit mijn werkervaring weet ik dat ouders deze vriendjes kenmerken als denkbeeldige fantasie vriendjes. Dit beeld verandert al snel als kinderen zich anders gaan gedragen in hun ontwikkeling. Dit is te herkennen aan: versterkt voorspellend vermogen rond toekomstige gebeurtenissen, een intense belevingswereld van waaruit steeds meer wordt gehandeld, het waarnemen van overleden mensen en deze tot in detail weten te omschrijven. 

Het is als ouder dan best lastig om je kind te begrijpen. Logisch ook, want het gaat hier om een materie die niet tastbaar is en daarentegen ook weinig maatschappelijke aandacht heeft.

In het locatiebezoek met kinderen kijk ik naar een gericht aantal punten:

  • De belevingswereld van het kind speelt het weleens met onzichtbare vriendjes
  • De gevoelswereld van het kind is het een dromer, denker of doener
  • De energie gevoeligheid, hoe het kind met prikkels omgaat
  • Hoe het kind omgaat met de angst voor geesten
  • Onrust bij het kind en waar deze door ontstaat
  • Hoe het kind energetische energie waarneemt

Vier Stappenplan

Het locatiebezoek met kinderen gaat volgens het onderstaande vier stappenplan. In dit stappenplan leg ik je eenvoudig uit hoe een locatiebezoek met kinderen om geesten te verwijderen werkt.  

Voordat ik op locatie kom doe ik altijd samen met de ouders eerst een telefonisch intakegesprek. Het intakegesprek is voor mij een belangrijk instrument om een goede inschatting te kunnen maken over welke problemen er bij het kind en of gezin spelen. Het intakegesprek is een informerend gesprek. In dit gesprek doorloop ik samen met jou als ouder het intakefromulier. Om op deze manier de hulpvraag zo gedetailleerd mogelijk in kaart te brengen. Daarnaast is er in dit gesprek ruimte om aanwezige vragen aan mij te stellen.

Na de afronding van het intakegesprek bespreek ik direct met je of er een afspraak kan worden gemaakt voor een locatiebezoek.

Als ik op de locatie kom dan ga ik als volgt te werk;

Inleidendgesprek

Ik begin het locatiebezoek altijd met een inleidend gesprek. Hierin bespreek ik eerst met de ouders de huidige gebeurtenissen. Daarna zal ik samen met het kind een kort gesprekje houden over zijn of haar ervaringen met het onzichtbare vriendje.  Aansluitend zal ik de aanwezige vragen van zowel het kind als de ouders die er nog zijn beantwoorden. 

Het bekijken van de locatie

Na afronding van het inleidendgesprek maken we gezamenlijk een wandeling door het huis en of over de locatie. Waar ik spelenderwijs samen met het kind opzoek ga naar het huis van het onzichtbare vriendje. Tijdens deze wandeling kijk ik naar het volgende: 

  1. Sfeer van de omgeving van het huis of de locatie
  2. Sfeer van het huis of de locatie zelf
  3. Sfeer van specifieke ruimtes en of plaatsen


Ruimtes en plaatsen waar de sfeer niet goed aanvoelt daar zal ik kijken naar wat hier de aanleiding van is. Als dit het huis van het onzichtbare vriendje is, dan kijk ik samen met het kind waarom het onzichtbare vriendje er is. En laten we samen het onzichtbare vriendje overgaan naar zijn of haar echte huis, de sterrenhemel. Mocht het niet het huis van het onzichtbare vriendje zijn. Dan zal ik het kind ook niet betrekken bij het reinigen van deze ruimte en of plaats.

Om te kijken naar de beïnvloede omgevingssfeer gebruik ik verschillende instrumenten. Eén daarvan is het gebruik maken van telepathie. Dit is een overdracht van gedachten en gevoelens tussen mensen die niet in elkaars nabijheid zijn. Zonder gebruik te maken van normale communicatiemiddelen.

Bij de aanwezigheid van geesten kan ik op deze wijze eenvoudig met ze communiceren. Dit is overigens ook de communicatie wijze waarop kinderen met hun onzichtbare vriendjes praten. Vanuit deze communicatie heb ik de mogelijkheid de geesten snel en op een fijne manier over te laten gaan naar hun dierbaren in het hemelse bestaan.  

Als er sprake is van een aanwezige energetische energie, zoals; blauwdrukken en of omgevingsenergie, dan verwijder ik deze door gebruik te maken van verschillende visualisatie technieken. Leylijnen en wateraders zijn hiervan uitgezonderd omdat het aardse energieën zijn. Ik heb wel de mogelijkheid om hier een gericht omgangsadvies in uit te brengen.

Nadat we samen alle ruimtes en plaatsen hebben bekeken, doe ik zelf altijd nog een extra controle ronde. Om zo te controleren of alles daadwerkelijk weg is en weer prettig aanvoelt. Dit doe ik ook samen met het kind bij het huis van het onzichtbare vriendje, we kijken dan samen of het onzichtbare vriendje echt naar de sterrenhemel is gegaan.

Vergeet niet dat er een uitwerkingstijd nodig is voordat echt alle restenergie volledig weg is. Dit duurt ongeveer drie tot vier weken.

Nabespreking van het locatiebezoek

Tijdens de nabespreking bespreek ik samen het kind en ouders de ervaringen van het locatiebezoek en worden de vragen die er nog zijn beantwoord. Verder is de nabespreking mede bedoeld als ondersteuning in de begeleiding hoe je in de toekomst met de belevingswereld, onzichtbare vriendjes van kinderen en energetische energie kunt omgaan.

Afronding van het locatiebezoek

Na de nabespreking rond ik het locatiebezoek af en plannen we een afspraak in voor een telefonische evaluatie. Deze wordt ingepland ongeveer drie tot vier weken na het locatiebezoek. 

De evaluatie van het locatiebezoek gaat telefonisch op een vooraf afgesproken datum en tijd. In het evaluatiemoment kijken we samen terug op het locatiebezoek. Hoe is de progressie en wat is er eventueel verder nog nodig aan begeleiding? 

Als er voldoende progressie is en de klachten dermate zijn verminderd dan rond ik de begeleiding af. Als er nog vragen zijn naar aanleiding van het locatiebezoek, dan zal ik deze uiteraard in het evaluatiemoment meenemen en beantwoorden.

Mocht er nog niet voldoende progressie zijn geboekt en de klachten nog niet zijn verdwenen, dan adviseer ik, afhankelijk van welke oorzaak hieraan ten grondslag ligt, om over te gaan naar verdere na begeleiding en ondersteuning.

Aanvullende begeleiding zijn los van elkaar af te nemen diensten. Deze diensten vallen qua tarief dan ook niet binnen het eerste begeleidingstraject van een locatiebezoek. Aanvullende begeleiding kan bestaan uit;

Telefonische begeleiding

Vanuit de telefonische begeleiding kan ik de verdere progressie van het locatiebezoek in een tweewekelijks na begeleidingsmoment blijven monitoren. Naast dat ik de progressie monitor, rijk ik ook diverse basis instrumenten en handvaten aan in het verder kunnen omgaan met het onzichtbare vriendje en of de energie gevoeligheid van het kind.

Na een na begeleidingsperiode van ongeveer vier tot zes weken zie ik vaak al een dermate goede progressie, waarna ik de begeleiding zal afronden.

Pscycho- Energetische Therapie

Als een kind eenmaal in aanraking is gekomen met de wereld van geesten en energetische energie, dan bestaat de kans dat het in de toekomst vaker geesten en energetische energie gaat waarnemen. Dit dan weliswaar vaak wel op een andere manier. Alleen is het voor jezelf als ouder wel fijn als je weet hoe je hier in de toekomst mee kunt omgaan. Psycho- Energetische therapie is hier een goede aanvulling op. 

Aanvullend locatiebezoek

Door de complexiteit van het werk met geesten en energetische energie kan het soms nodig zijn om een aanvullend locatiebezoek in te plannen. Een aanvullend locatiebezoek doe ik alleen bij een minimale of afwijkende progressie. Een aanvullend locatiebezoek kan nodig zijn als er sprake is van een zware negatieve geesten energie. Deze energie verschuilt zich vaak achter andere energieën, waardoor deze zware negatieve energie niet altijd direct door mij waarneembaar is. En feitelijk ook pas waarneembaar wordt als de voorliggende laag helemaal weg is.

Deze negatieve geesten energie is vooralsnog door mij te verwijderen. Alleen hier is dan wel het aanvullend locatiebezoek voor nodig. 

Durf jij de Drempel over

Hulp vragen bij de waarneming van geesten en of energetische energie is voor veel mensen door het aanwezige taboe een lastige drempel om te nemen.

Om deze drempel te verlagen bied ik bij GeestenVrij je een persoonlijk oriënterend gesprek aan. In dit informerende gesprek beantwoord ik je vragen, maak ik de materie globaal inzichtelijk en zal ik je een passend begeleidingsadvies geven. 

Heb je interesse in een persoonlijk oriënterend gesprek? Plan dan eenvoudig via de onderstaande knop een afspraak.