Energie van de aarde

We kennen verschillende soorten energieën die door ons aardoppervlak heen lopen. Welke invloed hebben deze energieën op ons? Wij zochten het voor je uit.

De ontdekking van leylijnen

In 1921 ontdekte de Britse amateur-archeoloog, Alfred Watkins in Herefordshire, dat bepaalde paden rechte verbindingen door het landschap vormen. Wanneer hij dit bekeek op een kaart zag hij dat sommige belangrijke plaatsen op één lijn liggen. Hierdoor kreeg hij het inzicht dat er overal lijnen door het landschap lopen die allerlei punten met elkaar verbinden. Denk hierbij aan hunebedden, grafheuvels, heilige bomen, kloosters, kerken en andere heiligdommen. Tijdens zijn onderzoek naar deze lijnen kwam hij veel plaatsen tegen met het begrip ‘ley’ erin, wat volgens hem ‘bescherming’ of ‘luwte’ betekent.

een kaart waarop te zien is waar leylijnen lopen in Nederland
Leylijnenkaart van Noord Nederland

Diverse soorten leylijnen die we kennen vanuit onderzoek en literatuur zijn:

  • Belgische Leylijnen, Wéris, België .
  • Drie Lijkwegen, Hilversum, Nederland.
  • De York Minster-Ley, York, Engeland.
  • Een Zonsopgangoriëntatie, Stonehenge, Wiltshire, Engeland.
  • Een lijn van koningen, Argyllshire, Schotland

Leylijnen zijn onder te verdelen in drie sterktes:

  • Zwak - Niet of nauwelijks voelbaar voor de mens.
  • Sterk - Redelijk voelbaar voor de mens.
  • Zeer sterk - Zeer goed voelbaar voor de mens.

Leylijnen vormen een gigantisch netwerk van lijnen die door de hele aarde heen lopen. Plaatsen waar zeer sterke leylijnen aanwezig zijn, kun je herkennen aan de krachtige waarnemingen van energie. De Domkerk in Utrecht is daar een mooi voorbeeld van. Deze energie kan voor mensen zowel sereen als beklemmend worden ervaren. Een sterke aanwezigheid van deze energie ontstaat vaak bij een kruispunt waar diverse leylijnen samen komen. Bij de Domkerk in Utrecht komen wel dertien lijnen bij elkeen en is hiermee gelijk het grootste kruispunt in Nederland.

De werking van wateraders

Wateraders zijn ondergrondse waterstroompjes die ontstaan door regen wat op de aarde neerkomt. Het is bekend dat water energie met zich meedraagt. Wanneer je op een plaats bent waardeel waterstroompjes bij elkaar komen kun je er als mens last van ondervinden. Deze energie is te herkennen aan een koudeomgeving die chaotisch aan voelt. Mensen kunnen zich hierdoor prikkelbaarder voelen en meer last hebben van een innerlijke niet te verklaren onrust.

een voorbeeld tekening van een waterader in de aarde.
Voorbeeld van een Aquifer - Ondergronds riviertje

Naast wateraders kennen we ook de Aquifer, zie de afbeelding hierboven. Een Aquifer is een laag in de bodem die in staat is om een groot volume grondwater te transporteren. Het komt erop neer dat dit in feite gewoon een ondergronds stromend riviertje is. En kan feitelijk worden gezien als een grote waterader. De klachten die hierboven werden beschreven kunnen bij een Aquifer velen malen sterker worden waargenomen.

Aardstralen een mystiek fenomeen

Het bestaan van aardstralen is nog steeds niet door de wetenschap aangetoond. Dit in tegenstelling tot de leylijnen en wateraders. Wat wel bekend is over aardstralen, is dat ze als een mystiek krachtveld de aarde bedekt. Bij een sterke aanwezigheid zouden aardstralen een negatieve invloed kunnen hebben op de gezondheid van mensen, dieren, planten en bomen.

Wat aardstralen nu precies zijn weet niemand nog. Het bestaan van aardstralen geloven wij in mate. Het oplossen van de problemen die door aardstraten kunnen ontstaan is lastig. Mede doordat de oorsprong van aardstralen niet bekent is en we niet weten waaruit deze bestaan.  Hierdoor zijn de klachten die daar mogelijk uit ontstaan moeilijk te herleiden.

Jouw mening

Ik wil graag je mening vragen over de website. Zou je voor mij de enquête willen invullen?