Werkwijze geesten verwijderen

Geesten verwijderen uit huis gaat volgens een gestructureerde stapsgewijze werkwijze. In de onderstaande stappen leg ik je stap voor stap uit hoe ik werk en wat ik doe. 

1. Intakegesprek

Voordat ik op locatie kom doe ik altijd samen met jou een telefonisch intakegesprek. Het intakegesprek is voor mij een belangrijk instrument om een goede inschatting te kunnen maken welke problemen er rondom geesten en energetische energieën bij jou spelen. Het intakegesprek bestaat uit een informerend gesprek en het doorlopen van een intake vragenlijst. Naar aanleiding van de antwoorden vanuit de intake vragenlijst ga ik kijken of er een afspraak voor een locatiebezoek kan worden gemaakt. 

2. Op locatie

Als ik op locatie ben dan ga ik als volgt te werk;

Inleidend gesprek

Ik begin het locatiebezoek altijd met een inleidend gesprek. Hierin bespreek ik de huidige gebeurtenissen en de werkwijze nog eens. Ik zal in dit gesprek ook de aanwezige vragen beantwoorden. 

Screening van het huis en de ruimtes

Na afronding van het inleidend gesprek maken we gezamenlijk een wandeling door het huis en of over de locatie. Bij het lokaliseren van aanwezige probleem plaatsen zullen we hier even stilstaan en zal ik kijken wat hier precies het probleem is. 

Om het probleem te kunnen bekijken gebruik ik verschillende instrumenten. Eén daarvan is het gebruik maken van telepathie. Dit is een overdracht van gedachten en gevoelens tussen mensen die niet in elkaars nabijheid zijn. Zonder gebruik te maken van normale communicatiemiddelen.

Op deze wijze kan ik eenvoudig met de aanwezige geest(en) communiceren. En vanuit deze communicatie kan ik de geest(en) dan over laten gaan naar hun dierbaren in het hemelse bestaan.  

Als er sprake is van een aanwezige energetische energie, zoals; blauwdrukken en of omgevingsenergie, dan verwijder ik deze door gebruik te maken van verschillende visualisatie technieken.

In beide processen van verwijderen van geesten als de energetische energieën zal ik jou actief betrekken. Zodat jezelf ook bewust meekrijgt van wat ik allemaal doe tijdens het locatiebezoek.

Nadat we samen alle ruimtes en plaatsen hebben bekeken, doe ik zelf altijd nog een extra controle ronde. Om zo te controleren of alles daadwerkelijk weg is en weer prettig aanvoelt. Vergeet niet dat er een uitwerkingstijd nodig is voordat echt alle restenergie volledig weg is. Dit duurt ongeveer drie tot vier weken.

Nabespreking van het locatiebezoek

Tijdens de nabespreking bespreken we samen de ervaringen van het locatiebezoek en worden de vragen die er nog zijn beantwoord. Verder is de nabespreking mede bedoeld als een stukje extra ondersteuning in de begeleiding hoe je in de toekomst met de waarnemingen van geesten en de energetische energieën kunt omgaan.

Afronding locatiebezoek

Na de nabespreking rond ik het locatiebezoek af en plannen we een afspraak in voor een telefonische evaluatie. Deze wordt ingepland ongeveer drie tot vier weken na het locatiebezoek. 

3. Evaluatie

De evaluatie van het locatiebezoek doe ik telefonisch op de vooraf afgesproken datum en tijd. In het evaluatiemoment kijken we samen terug op het locatiebezoek. Hoe is de progressie en wat is er eventueel verder nog nodig aan begeleiding? 

Als er voldoende progressie is en de klachten dermate zijn verminderd dan rond ik de begeleiding af. Als er nog vragen zijn naar aanleiding van het locatiebezoek, dan zal ik deze uiteraard in het evaluatiemoment meenemen en beantwoorden.

Mocht er nog niet voldoende progressie zijn geboekt en de klachten nog niet zijn verdwenen, dan adviseer ik, afhankelijk van welke oorzaak hieraan ten grondslag ligt, om over te gaan naar verdere na begeleiding en ondersteuning.

4. Na begeleiding

De na begeleiding en verdere ondersteuning zijn los van elkaar af te nemen diensten. Deze diensten vallen qua tarief dan ook niet binnen het eerste begeleidingstraject van een locatiebezoek. Een na begeleiding kan bestaan uit;

Telefonische na begeleiding

Vanuit de telefonische na begeleiding kan ik de verdere progressie in een tweewekelijks na begeleidingsmoment blijven monitoren. Naast dat ik de progressie monitor, rijk ik ook diverse basis instrumenten en handvaten aan in het verder kunnen omgaan met de materie.

Na een na begeleidingsperiode van ongeveer vier tot zes weken zie ik vaak al een dermate goede progressie, waarna ik de na begeleiding zal afronden.

Praktische ondersteuning

Als je eenmaal in aanraking bent gekomen met de wereld van geesten en energetische energieën, dan bestaat de kans dat je in de toekomst vaker geesten en energetische energieën gaat waarnemen. Dit dan weliswaar vaak wel op een andere manier. Alleen is het voor jezelf wel fijn als je weet hoe je hier in de toekomst mee kunt omgaan. De praktische ondersteuning is hier een goede aanvulling op.

De ondersteuning wordt door mij aangeboden op basis van praktijkgerichte begeleiding. Tijdens deze begeleiding leer ik je op basis van praktijkgerichte opdrachten omgaan met de materie van geesten en energetische energieën. Dit doe ik, afhankelijk van de hulpvraag, in sessies van 60, 90 of 120 minuten.

Aanvullend locatiebezoek

Door de complexiteit van het werk met geesten en energetische energieën kan het soms nodig zijn om een aanvullend locatiebezoek in te plannen. Een aanvullend locatiebezoek doe ik alleen bij een minimale of afwijkende progressie. Een aanvullend locatiebezoek kan nodig zijn als er sprake is van een zware negatieve geesten energie. Deze energie verschuilt zich vaak achter andere energieën, waardoor deze zware negatieve energie niet altijd direct door mij waarneembaar is. En feitelijk ook pas waarneembaar wordt als de voorliggende laag helemaal weg is.

Deze negatieve geesten energie is vooralsnog door mij te verwijderen. Alleen hier is dan wel het aanvullend locatiebezoek voor nodig. 

Don`t copy text!