Geesten en kinderen

Kinderen praten en spelen weleens met ‘onzichtbare vriendjes’. Dit zijn vriendjes die er eigenlijk helemaal niet kunnen zijn, omdat ze zijn overleden. Onzichtbare vriendjes worden vanuit ouders en/of verzorgers vaak gekenmerkt als denkbeeldige fantasie vriendjes. Dit beeld veranderd al snel als de onzichtbare vriendjes een steeds prominentere rol gaan innemen binnen het gezinsleven. Dit is te herkennen aan de steeds wijzere uitspraken die het kind doet. De voorspellingen die hij/zij kan doen over toekomstige gebeurtenissen. En de bijzondere dingen die gebeuren binnen het gezinsleven die niet direct te verklaren zijn. Doordat ouders en/of verzorgers vaak niet begrijpen wat er aan de hand is, kan het kind stuiten op een onbedoeld onbegrip. Hierdoor kan het kind binnen het gezinsleven vast lopen en zich gaan afzonderen voor zijn/haar omgeving.

In de begeleiding zal ik samen met het kind gaan kijken naar de onzichtbare vriendjes. Waarom zijn ze er en hoe kunnen we ze over laten gaan naar hun hemelse bestaan? Samen met het gezin ga ik opzoek naar het antwoord op deze vraag. Daarbij zal ik de beleving van het kind voor het gezin inzichtelijk en begrijpelijk maken. Dit door tastbare handvaten en instrumenten in het omgaan met onzichtbare vriendjes aan te reiken.

Een persoonlijke aanpak staat centraal binnen de begeleiding. Ik werk daarbij samen met een deskundig team die expertises hebben op gebied van kinderen en jeugd. Op deze manier werk ik spelenderwijs met het kind en samen met het gezin naar een blijvende oplossing toe. Ik werk binnen GeestenVrij volgens een unieke Stap voor Stap werkwijze, waarbij een professionele begeleiding, transparantie en een goede vertrouwensbasis altijd het uitgangspunt is. 

Indrukwekkende ervaringsverhalen

Lees hier de indrukwekkende ervaringsverhalen over de begeleiding van kinderen en hun onzichtbare vriendjes.

Erken je kind en zijn onzichtbare vriendjes

Voor ouders en/of verzorgers is het belangrijk om je kind te erkennen wanneer hi/zijj onzichtbare vriendjes heeft. Zeg nooit tegen je kind dat het allemaal niet bestaat wat ze zien. Op deze manier doe je afbreuk aan de vertrouwensrelatie tussen jou en je kind. Zo kan je kind het ook moeilijk gaan vinden om andere belangrijke dingen samen met je te delen.

Jouw mening

Ik wil graag je mening vragen over de website. Zou je voor mij de enquête willen invullen?