Wat zijn geesten

Geesten zijn mensen die hun aardse lichaam hebben losgelaten door het overlijden. Dat wil zeggen dat ze geen fysiek lichaam meer hebben bestaan uit energie. Wanneer overleden bent en moeite hebt met het loslaten van het leven, ga je in een soort subdimensie gewoon nog door met je leven. Alleen iedereen om je heen zegt niets meer tegen je. Waardoor je je dan als geest genegeerd voelt door de omgeving. 

De geest gaat uiteindelijk opzoek naar een mogelijkheid om contact te maken. Dit contact maken ze vaak via kinderen. Of door het laten gebeuren van onverklaarbare gebeurtenissen. Op deze manier zullen ze zich dan ook steeds meer kenbaar maken 

De aanwezigheid van een geest is niet iets waar je bang voor hoeft te zijn. Eigenlijk is het heel gewoon, alleen onbekend maakt onbemind en dat roept in de basis angstige gevoelens op bij mensen. In onze begeleiding hebben wij dan ook de stelling: ‘Niemand is ooit alleen, nooit geweest en zal het ook nooit zijn’.

In de bovenstaande foto presentatie neem je waar hoe een geest zich verplaatst.

In de onderstaande opsomming staan emoties weergegeven waar overledenen (geesten) na het overlijden last van kunnen hebben. Wat hen vervolgens weer belemmert in een goede overgang naar het hemelse bestaan.

Plotseling overlijden

Mensen die plotseling overlijden en zich daarvan niet bewust zijn willen nog graag deel uitmaken van het leven hier op aarde. Hiermee houdt de overledene, meestal uit angst, nog vast aan het oude en accepteer niet dat er een overgang is. Vervolgens blijven ze nog contact zoeken met naasten en dierbaren hier op aarde.

Overlijden door moord

Wanneer iemand is vermoord en hierover zo boos is dat hij het leven niet wil of kan loslaten, wordt hij erg hardnekkig in het aanvaarden van de voortgang. Het gaat er hierbij om dat hij nog zijn recht wil halen hierop aarde. Meestal komt dit voort uit angst, zijn leven vaak vol haatgevoelens worden hierdoor, geheel onterecht overigens, als negatief ervaren. In feite is het enige wat je voelt bij deze energieën is heel veel boosheid, frustratie en verdriet. Dit kun je dan als zeer overheersend en intimiderend ervaren.

Overlijden door zelfdoding

Iemand die zichzelf van het leven heeft beroofd en uit schuldgevoel nog contact probeert te zoeken met naasten en dierbaren. Durft hierdoor de overgang vaak niet te maken naar het licht. Dit puur uit angst om veroordeelt te worden. Ook bij deze energieën zal je vaak veel verdiet en onmacht ervaren.

Angst voor de dood

Er zijn mensen die tijdens het leven een grote angst hebben ontwikkelt voor de dood. Mochten deze mensen overlijden dan blijven ze vaak in deze staat van angst hangen. Hierdoor durven ze de overgang naar het licht niet te maken. Deze angst kan door verschillende manieren in het leven zijn ontstaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan streng gelovigen die bang zijn omdat God hen zal straffen voor hun zonden. Zij wachten dan ook nog steeds op goedkeuring van de ander om hun weg te vervolgen. naar het licht. Zoals een pastoor, dominee of iemand anders waarbij ze in het leven een sterke band hebben gehad.

Vasthouden van de overledenen

Overledenen kunnen door mensen hier op aarde worden vastgehouden. Denk hierbij aan mensen die niet willen accepteren dat ze zijn overledene en dat ze hun weg verder mogen vervolgen naar het licht. Ook kan het zo zijn dat ze denken schuldig te zijn aan het verdriet van de naasten en dierbaren. Dit schuldgevoel kan voor een overledene als zeer belastend worden ervaren. Waardoor ze contact blijven proberen te maken met de naasten en dierbaren.

Dolende geest in Engels ziekenhuis

Een medewerker van een ziekenhuis in het Engelse Leeds stuurde een Snapchat naar zijn vriendin waarop een spook door de gang van het ziekenhuis zweeft. Hij wilde slechts een foto van zijn werkplek sturen.

Andrew Milburn begon net aan zijn nacht dienst in het Leeds General Infirmary toen hij een foto stuurde naar zijn vriendin van Snapchat. ‘Mijn vriendin vroeg me om bewijs dat ik aan het werk was en dus stuurde ik haar een foto terwijl ik naar mijn werkplek liep.’ Zonder dat de 21- jarige man het wist, legde hij een schim vast in een van de gangen van het ziekenhuis. ‘Ik heb nooit in geesten geloofd’, vertelt Milburn tegen de Britse krant Mirror. Nu twijfelt hij echter.

Bron: AD | 15 JUNI 2015

Verschil tussen orbs en stof

In de onderstaande foto’s zie je een voorbeeld van een beeld dragende orb ter vergelijking met stofdeeltjes. Als je goed kijkt naar de linker foto van de orb dan kun daar een gezichtje in herkennen. De waarnemingen van orbs worden vaak nog verward met dwarrelende stofdeeltjes Een orb heeft een gecoördineerde beweging in tegenstelling met stofdeeltjes die huis naar beneden dwarrelen. Daarnaast zijn stofdeeltjes altijd te herkennen aan een vast structuur en dit is bij orbs juist altijd veranderend.  

Foto van een geestverschijning

Dit is een hele oude foto waarop een echte geestverschijning te zien is. Het is de bekendste foto van een geestverschijning in de geschiedenis. Zo is het  Louvre in Parijs in bezit van een bijzondere foto collectie waarop waarnemingen van geesten te zien zijn.

Jouw mening

Ik wil graag je mening vragen over de website. Zou je voor mij de enquête willen invullen?