Wat zijn Geesten

Geesten zijn mensen die hun aardse lichaam hebben losgelaten door overlijden. De aanwezigheid van geesten is niet iets waar je bang voor hoeft te zijn. Eigenlijk is het heel gewoon, alleen onbekend maakt onbemind en dat roept in de basis angstige gevoelens op bij mensen.

Op basis van zoveel mogelijk verzamelde visuele informatie probeer ik je een duidelijke beeldvorming te geven over wat geesten zijn. 

Heb jezelf advies, ondersteuning of hulp nodig rondom het onderwerp van geesten? Voel je dan vrij om contact op te nemen.

Hoe Verplaatst een Geest zich

Geest dwaalt van een trap af 1
Geest dwaalt van een trap af 2
Geest dwaalt van een trap af 1

In de bovenstaande fotopresentatie kun je zien hoe een geest zich verplaatst en wat er dan gebeurt tijdens die verplaatsing. Waarbij je in de onderstaande animatie weer kunt zien hoe dit er in beweging uit zou kunnen zien.  

Beeldmerk GeestenVrij
Video afspelen

Een geest is een overleden persoon zonder fysiek lichaam. Uit welke materie een geest bestaat daar zijn vele meningen over, suggesties die worden gedaan zijn; ectoplasma, ideoplasma, psychoplasma en teleplasma. Wat nu waar is weet niermand en de vraag is of dit ooit zou kunnen worden aangetoond door de wetenschap. Waarschijnlijk zal dit altijd een suggestief fenomeen blijven.

Processen van Overlijden

In de onderstaande fragmenten vanuit de film Staya Erusa wordt op een mooie visuele wijze uitleg gegeven op verschillende thema’s rondom het bewustzijn en de verschillende processen van overlijden

Pim van Lommel

Pim van Lommel (Laren, 15 maart 1943) is een Nederlandse cardioloog, onderzoeker en schrijver, die bekend is geworden door zijn boek Eindeloos Bewustzijn (2007) over bijna-doodervaringen en door zijn grootschalige klinische studie naar de bijna-doodervaringen die in 2002 gepubliceerd werd in het medische tijdschrift The Lancet. De resultaten waren wereldnieuws.

Heb je zelf een bijna dood ervaring meegemaakt en ben je opzoek naar hulp om het te kunnen verwerken? Maak geheel vrijblijvend een afspraak voor een persoonlijk oriënterend gesprek voor psycho- energetische therapie. 

Emoties bij Overlijden

In het schema hieronder kun je zien welke emoties er samenhangen met het overlijdensproces en welke invloed dit heeft op de overledenen. 

Mensen die plotseling overlijden en zich daarvan niet bewust zijn willen nog graag deel uitmaken van het leven hier op aarde. Hiermee houdt de overledene, meestal uit angst, nog vast aan het leven voor het overlijden en accepteert niet dat er een overgang is. Ze blijven daarom nog contact zoeken met naasten en dierbaren hier op aarde.

Wanneer iemand is vermoord dan kan hij hierover zo boos zijn dat hij het leven niet wil of kan loslaten. Het niet kunnen accepteren van het overlijden belemmert de goede overgang naar het hemelse bestaan. De overledene wil zijn recht halen hier op aarde over wat hem is overkomen. Dit vanuit verdiet, wrok, frustratie en haatgevoelens. Gevoelens die weer vaak voort komen uit angst en onmacht.

Iemand die zichzelf van het leven heeft beroofd en uit schuldgevoel nog contact probeert te zoeken met naasten en dierbaren, durft de overgang vaak niet te maken naar het hemelse bestaan. Dit puur uit angst om veroordeeld te worden. Ook bij deze energetische energieën zal je vaak veel verdriet en onmacht ervaren.

Er zijn mensen die tijdens het leven een grote angst hebben ontwikkeld voor de dood. Mochten deze mensen overlijden dan blijven ze vaak in deze staat van angst hangen. Hierdoor durven ze de overgang naar het hemelse bestaan niet te maken. Deze angst kan door verschillende manieren in het leven zijn ontstaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan streng gelovigen die bang zijn, omdat God hen zal straffen voor hun zonden. Zij wachten dan ook nog steeds op goedkeuring van de ander om hun weg te vervolgen naar het hemelse bestaan. Zoals een pastoor, dominee of iemand anders waarmee ze in het leven een sterke band hebben gehad.

Overledenen kunnen door mensen hier op aarde worden vastgehouden. Denk hierbij aan nabestaanden die niet willen accepteren dat ze zijn overleden, waardoor de overledenen zijn of haar weg niet verder kan vervolgen naar het hemelse bestaan.

De overledenen kan zich dan ook schuldig gaan voelen aan het verdriet van de naasten en dierbaren. Dit schuldgevoel kan voor een overledene als zeer belastend worden ervaren, waardoor ze vanuit het gevoel om te willen troosten contact blijven proberen te maken met de naasten en dierbaren.

De Verschillen tussen Stofdeeltjes en Orbs

In de onderstaande foto’s zie je een voorbeeld van een beeld dragende orb ter vergelijking met stofdeeltjes. Als je goed kijkt naar de linker foto van de orb dan kun daar een gezichtje in herkennen. De waarnemingen van orbs worden vaak nog verward met dwarrelende stofdeeltjes Een orb heeft een gecoördineerde beweging in tegenstelling met stofdeeltjes die naar beneden dwarrelen. Daarnaast zijn stofdeeltjes altijd te herkennen aan een vaste structuur en dit is bij orbs juist altijd veranderend.  

Stofdeeltjes microscopisch
Stofdeeltjes
Orb op een foto
Orb

The Brown Lady - 1936

Geestverschijning The Brown lady

Deze foto van ‘The Brown Lady’ wordt door velen beschouwd als echt fotografisch bewijs van geesten. Het werd genomen in Raynham Hall in Norfolk, Engeland in 1936. Naar verluidt waren er veel waarnemingen van de figuur vóór dat deze foto genomen werd en er wordt gezegd dat het de geest is van Lady Townshend. Ze werd opgesloten in een kamer in de hal door haar man toen hij haar ontrouw ontdekte en achterliet om te sterven.

Het is één van de bekendste foto’s uit de geschiedenis van een geestverschijning. Werelds grootste museum Louvre in Parijs is in het bezit van een uitzonderlijke fotocollectie waarop silhouetten van geesten zijn vastgelegd. Uit de periode omstreeks 1840 begin 1900.

Dolende Geest Engels Ziekenhuis

Geest in Engels ziekenhuis

Een medewerker van een ziekenhuis in het Engelse Leeds stuurde een Snapchat naar zijn vriendin waarop een spook door de gang van het ziekenhuis zweeft. Hij wilde slechts een foto van zijn werkplek sturen.

Andrew Milburn begon net aan zijn nacht dienst in het Leeds General Infirmary toen hij een foto stuurde naar zijn vriendin van Snapchat. ‘Mijn vriendin vroeg me om bewijs dat ik aan het werk was en dus stuurde ik haar een foto terwijl ik naar mijn werkplek liep.’ Zonder dat de 21- jarige man het wist, legde hij een schim vast in een van de gangen van het ziekenhuis. ‘Ik heb nooit in geesten geloofd’, vertelt Milburn tegen de Britse krant Mirror. Nu twijfelt hij echter.

Bron: AD | 15 JUNI 2015